05-02-21 Ζέττα Μακρή: «Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας θεμελιώνει τον σύγχρονο διεθνή προσανατολισμό των Επαγγελματικών Λυκείων»

rsz ΕΠΑΛ Αγγλική γλώσσα

05-02-21 Ζέττα Μακρή: «Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας θεμελιώνει τον σύγχρονο διεθνή προσανατολισμό των Επαγγελματικών Λυκείων»

Η υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μ. Μακρή συμμετείχε  στη διαδικτυακή ημερίδα «Προκλήσεις και προτάσεις στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα Επαγγελματικά Λύκεια», μια πρωτοβουλία των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου αγγλικής γλώσσας.

Η κα Μακρή επεσήμανε ότι η ικανότητα και η υπευθυνότητα των μαθητών, η ποιότητα και  η αρτιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η αξία και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι ο συνδυασμός που αναδεικνύει το θεσμό των επαγγελματικών λυκείων.

 «Ο θεσμός των επαγγελματικών λυκείων είναι ένας ζωντανός θεσμός που εξελίσσεται και επαναπροσδιορίζεται.

Προσαρμόζεται στις αυξημένες απαιτήσεις και ποκλήσεις της εποχής, αναβαθμίζει την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, κατοχυρώνει τη θέση, που του αξίζει στον εκπαιδευτικό χάρτη.

Οι μαθητές και απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων, με γερές βάσεις, δεξιότητες ζωής, εδραιωμένες γνώσεις και ισχυρά εφόδια, είναι έτοιμοι να κατακτήσουν τα όνειρά τους, να προοδεύσουν, να ξεχωρίσουν».

Η αναγνώριση της αναγκαιότητας εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, και ειδικά της αγγλικής, είναι μια πραγματικότητα δεκαετιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Απευθυνόμενη στους εκπαιδευτικούς η Υφυπουργός είπε «Η απαραίτητη και ουσιαστική γνώση της αγγλικής γλώσσας, η εκπαιδευτική καινοτομία και εξέλιξη στη διδασκαλία της, η σφαιρική και συνεχής επιμόρφωσή σας, είναι οι πτυχές του επιτυχούς έργου σας και της σημαντικής παρουσίας σας στο ελληνικό επαγγελματικό λύκειο του 21ου αιώνα».

Η κα Μακρή ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για την αφοσίωσή τους και εξήρε την ουσία του λειτουργήματος τους: «Ο εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο και, εν προκειμένω, στο πλαίσιο του επαγγελματικού λυκείου, προωθεί μέσα από τη γλωσσομάθεια, τη διαπολιτισμική γνώση και κατανόηση, τις διαφορετικές πολιτισμικές προσεγγίσεις και την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ανταλλαγών.

Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζετε και καθοδηγείτε τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων προς το μέλλον που τους αξίζει».


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας