21-01-21 Εγκύκλιος για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Three Holy Hierarchs

21-01-21 Εγκύκλιος για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας