14-12-2020: Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως Σ. Γκίκα στη Διαδικτυακή Ενημέρωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

ΥΠΑΙΘ 2

14-12-2020: Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως Σ. Γκίκα στη Διαδικτυακή Ενημέρωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Σ. Γκίκα, συμμετείχε σήμερα και απηύθυνε χαιρετισμό στη Διαδικτυακή Ενημέρωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την πιλοτική δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Στον χαιρετισμό της η Γενική Γραμματέας χαρακτήρισε τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» ένα μεγαλεπήβολο εγχείρημα με ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα, που άπτονται  βασικών θεμάτων της σύγχρονης ζωής, τα οποία έχουν οργανωθεί σε 4 κύκλους: το ευ ζην, το περιβάλλον, την κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη, τη δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ποικίλων ήπιων & ψηφιακών δεξιοτήτων, πολύτιμων εφοδίων ώστε τα παιδιά μας να προσαρμόζονται σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο φυσικό, κοινωνικό & πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης αφορούν σε σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, βιωματική και διερευνητική μάθηση, μαθητοκεντρική εκπαιδευτική διαδικασία και κριτικός αναστοχασμός που ανταποκρίνονται στα διαφορετικά μαθησιακά «στυλ» των παιδιών.

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα σχέδια δράσης που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» και παρουσιάστηκαν σήμερα. Όπως δήλωσε η ίδια η κ. Γκίκα: «Τα σχέδια δράσης αποτυπώνουν το όραμα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή, βασίζονται στις συνεργασίες, την αλληλεπίδραση και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο, το οποίο μετατρέπεται, σε κοινότητα μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και μπορούν να αποτελέσουν αφόρμηση για ανταλλαγή απόψεων και διάχυση καλών πρακτικών μεταξύ των σχολικών μονάδων. Τα εξαιρετικά και στοχευόμενα σχέδια δράσης οφείλονται στην πολυπραγμοσύνη των εκπαιδευτικών και στην ουσιαστική καθοδήγηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου».


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας