11-12-20 Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής μαθητών Ρομά

ΥΠΑΙΘ 2

11-12-20 Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής μαθητών Ρομά

Η σχετική απόφαση σε μορφή pdf.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας