20-11-20 Οδηγίες λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

ΥΠΑΙΘ 2

20-11-20 Οδηγίες λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Η σχετική εκγύκλιος σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας