15-11-20 Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Νέα αναβάθμιση του συστήματος τηλεκπαίδευσης

ΥΠΑΙΘ 2

15-11-20 Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Νέα αναβάθμιση του συστήματος τηλεκπαίδευσης

Το σχετικό Δελτίο Τύπου σε μορφή word


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας