13-11-20 Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου

ΥΠΑΙΘ 2

13-11-20 Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου

Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας