12-11-20 Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

ΥΠΑΙΘ 2

12-11-20 Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας