06-11-20 Υλοποίηση προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχ.έτος 2020-2021-Ενταξη νέων σχολικών μονάδων

ΥΠΑΙΘ 2

06-11-20 Υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχ.έτος 2020-2021-Ενταξη νέων σχολικών μονάδων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διαπιστώθηκε πως ικανός αριθμός γευμάτων κάθε έτος, όπως αυτά προϋπολογίστηκαν από τον ΟΠΕΚΑ, δεν διανέμονταν, καθώς οι αιτήσεις στα σχολεία αυτά ήταν λιγότερες από αυτές που μπορεί δυνητικά να καλύψει το πρόγραμμα.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πήρε φέτος την πρωτοβουλία και με εγκύκλιο της Υφυπουργού κ. Σοφίας Ζαχαράκη προχώρησε άμεσα σε επικαιροποίηση του αριθμού των συμμετεχόντων. Με ανάλυση και εξορθολογισμό των δεδομένων που συλλέχθηκαν, έγινε καταγραφή 33.938 αδιάθετων γευμάτων τα οποία θα προσφερθούν σε επιπλέον δικαιούχους μαθητές καθημερινά.

Η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη έκανε την ακόλουθη δήλωση “Με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του προγράμματος και την κάλυψη όλων των δυνητικών δικαιούχων, ώστε να ωφεληθούν περισσότερες οικογένειες, προχωράμε στην ένταξη νέων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα “Σχολικών Γευμάτων” με 33.938 επιπλέον νέους δικαιούχους. Σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας που στάθηκαν αρωγοί μας στο έργο αυτό, προχωρήσαμε στις επόμενες διαδικαστικές κινήσεις και προσδιορίσαμε τις νέες σχολικές μονάδες για να ενταχθούν και αυτές στο πρόγραμμα “Σχολικών Γευμάτων”, με επιπλέον δικαιούχους το σύνολο των παιδιών που φοιτούν σε αυτές.

Ευχαριστώ το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Υφυπουργό κ. Δόμνα Μιχαηλίδου καθώς και τον ΟΠΕΚΑ και την Διοικήτρια κ. Παπασταύρου για την άψογη συνεργασία και τον συνεχή συντονισμό για την καλύτερη αξιοποίηση του σημαντικού αυτού προγράμματος. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της έγκαιρης έναρξης του προγράμματος το σχολικό έτος 2020-2021

Με τις πρωτοβουλίες αυτές αποδεικνύουμε έμπρακτα τη σημασία που δίνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ορθή αξιοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με ωφελούμενους τους μαθητές και τις οικογένειες τους.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια με μέριμνα για κάθε παιδί σε κάθε μέρος της Ελλάδας.”

Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας