02-11-20 Ανακοινοποίηση κενών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ΥΠΑΙΘ 2

02-11-20 Ανακοινοποίηση κενών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Δελτίο Τύπου σε μορφή word

Ε1 – Ειδική Πρόσκληση σε μορφή pdf

Κενά Ειδικής Προκήρυξης ανακοινοποίηση σε μορφή excel


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας