02-11-20 Ανακοινοποίηση του πίνακα στο Παράρτημα Ι της ειδικής πρόσκλησης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021

ΥΠΑΙΘ 2

02-11-20 Ανακοινοποίηση του πίνακα στο Παράρτημα Ι της ειδικής πρόσκλησης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή word

ΕΕΠ-ΕΒΠ Ειδική Πρόσκληση ανακοινοποίηση σε μορφή pdf

ΕΕΠ-ΕΒΠ Κενά Ειδικής πρόσκλησης παραρτήματα σε μορφή excel


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας