19-10-20 Ενέργειες για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σχολικού έτους 2020-2021

piscina 1 400px

19-10-20 Ενέργειες για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος τηςΦυσικής Αγωγής σχολικού έτους 2020-2021

Το έγγραφο σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας