17-09-2020 Τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

06 06 17panelad

17-09-2020 Τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Γερμανικά (επαναληπτικές και Ομογενών)

Ιταλικά (επαναληπτικές και Ομογενών) μετά τις 17:00


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας