09-09-2020 Εγκύκλιος Λειτουργίας Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021

02 05 17nipiag

09-09-2020 Εγκύκλιος Λειτουργίας Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας