09-09-20 Εκγύκλιος για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

ΥΠΑΙΘ 2

09-09-20 Εκγύκλιος για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας