02-09-20 Απόδοση 205 θέσεων Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού – Ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας

πανεπιστημια

02-09-20 Απόδοση 205 θέσεων Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού – Ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή word


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας