31-08-20 3η Φάση Αποσπάσεων και Ανακλήσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) για το Σχολικό Έτος 2020-2021

ΥΠΑΙΘ 2

31-08-20 3η Φάση Αποσπάσεων και Ανακλήσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Οι αποσπάσεις σε μορφή pdf 

Οι ανακλήσεις σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας