31-08-20 Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε. στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

ΥΠΑΙΘ 2

31-08-20 Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  

Η σχετική απόφαση για Δ.Ε σε pdf

Η σχετική απόφαση για Π.Ε σε pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας