28-08-20 Συνεχίζεται ο διάλογος για το νέο νομοσχέδιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

ΦΩΤΟ 28 08 20

28-08-20 Συνεχίζεται ο διάλογος για το νέο νομοσχέδιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) και Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.) παρουσίασε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κ. Γεώργιος Βούτσινος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, υπό τον πρόεδρό της, κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου νόμου, που στηρίζεται στη σύνδεση της παροχής κατάρτισης με την αγορά εργασίας με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, οι καινοτομίες όπως τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς επίσης και η καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με αυτά του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιπλέον, έγινε εκτενής συζήτηση επί του ζητήματος της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την καίρια συμβολή των Επιμελητηρίων σε αυτό το εγχείρημα.

Η συζήτηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και συναποφασίστηκε η συνέχεια της ουσιαστικής συνεργασίας σε τεχνοκρατικό επίπεδο για τον τρόπο συμμετοχής των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων σε θέματα Ε.Ε.Κ., που έχει ήδη ξεκινήσει με την ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αποτυπώνεται έως και σήμερα με μία σειρά κοινών δράσεων.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας