12-08-20 Επιλογή νέων δημοσιογράφων "COOPower"

rsz book 1091627 1280 

12-08-20 Επιλογή νέων δημοσιογράφων “COOPower”

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο «COOPower». Στόχος του προγράμματος είναι η διάχυση, ανάδειξη και στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της Συνεταιριστικής και Κοινωνικής Οικονομίας, ως μιας εναλλακτικής, καινοτόμου και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση,  η οποία μπορεί να συμβάλει δραστικά στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, με ανοιχτή πρόσκληση, η Διεύθυνση Νέας Γενιάς απευθύνθηκε σε νέους Έλληνες ή/και διαμένοντες νόμιμα στην Ελλάδα, 18-30 ετών που ασχολούνται με τομείς παραγωγής δημοσιογραφίας και επικοινωνίας, παραδοσιακούς ή μη, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος.

Στις 31 Ιουλίου 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή τεσσάρων νέων δημοσιογράφων από την Ελλάδα, οι οποίοι θα μετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος «COOPower», σε συνεργασία με άλλους 4 νέους δημοσιογράφους από την Κύπρο και 4 από την Κροατία.

Το πρόγραμμα «COOPower» υλοποιείται με συντονιστή φορέα το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) και με εταίρους από την Ελλάδα (Δ/νση Νέας Γενιάς της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ), την Κύπρο (Βρετανικό Συμβούλιο με την υποστήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου) και την Κροατία (Πανεπιστήμιο Rijeka, STERPI και Υπουργείο Παιδείας), βάσει των δεσμεύσεων της συμφωνίας επιχορήγησης SI2.823695 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Grant Agreement SI2.823695 with the European  Commission).

Συνολικά 14 νέες και νέοι δημοσιογράφοι από την Ελλάδα διατύπωσαν ενδιαφέρουσες ιδέες για τους ρόλους που μπορεί να αναλάβει η σύγχρονη δημοσιογραφία σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr/news/45864-23-07-20-diakratiko-programma-coopower) και του προγράμματος «COOPower».

Από τις αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν, επιλέχθηκαν οι παρακάτω 4 νέοι δημοσιογράφοι:

  • ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΝΑΟΓΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Σε περίπτωση κωλύματος ενός ή περισσότερων από τους ανωτέρω, ορίζονται ως αναπληρωματικοί, οι παρακάτω:

  • ΙΩΑΝΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΣΚΙΑΔΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΖΑΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Source: Υπουργείο Παιδείας