29-07-20 Σημεία λόγου της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Σοφίας Ζαχαράκη στη Βουλή

PHOTO 1 ΣΖ

29-07-20 Σημεία λόγου της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Σοφίας Ζαχαράκη στη Βουλή

Πρωταρχικό μας μέλημα και κατεύθυνση του συνολικού έργου μας, όπως έμπρακτα αποδεικνύουμε, είναι η παροχή μιας ποιοτικής και σύγχρονης παιδείας, η οποία θα παρέχει σε κάθε νέο και νέα όλα τα αναγκαία εκείνα εφόδια για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

 Η προσπάθεια αυτή, ως είναι αυτονόητο, δεν μπορεί παρά να αφορά και τα ιδιωτικά σχολεία. Τούτο είναι τόσο λογικά όσο και συνταγματικά επιβεβλημένο, καθότι, σε μία δημοκρατική κοινωνία το κράτος έχει την ευθύνη για την παιδεία που παρέχεται στους πολίτες συνολικά, είτε εκείνοι επιλέγουν το δημόσιο σχολείο της περιοχής τους, είτε κάποιο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.

Στο σημείο αυτό εντοπίζεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του παρόντος νομοσχεδίου, αλλά και η ειδοποιός διαφορά του σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς και κατά συνέπεια η εκ διαμέτρου αντίθετη δική μας αντίληψη και θεώρηση των ζητημάτων εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών αυτού του τόπου. Ποια είναι αυτή η ειδοποιός διαφορά; Η βαθιά μας πίστη και αφοσίωση στην υπεράσπιση του θεμελιώδους, σε κάθε δημοκρατία, δικαιώματος κάθε πολίτη της ελεύθερης επιλογής και ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, όπως αυτό αλλωστε κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμά μας.

Αξίζει να τονισθεί ότι αποδέκτες και τελικά ωφελούμενοι των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση και μέσω των οποίων ενισχύεται η ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι δήθεν – όπως ακούστηκε δυστυχώς από ορισμένους – μία κάποια ελίτ, μεμονωμένα ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά το σύνολο των μελών της κοινωνίας μας, είτε αυτοί έχουν επιλέξει για την εκπαίδευση των τέκνων τους το δημόσιο, είτε κάποιο ιδιωτικό σχολείο.

Επιθυμούμε την δημιουργία ενός ποιοτικού, καινοτόμου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου με την ίδια ένταση με την οποία ενδιαφερόμαστε για την λειτουργία ενός αντίστοιχου δημοσίου σχολείου. Επιθυμούμε την καλλιέργεια και θεμελίωση ενός περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού με συνθήκες ουσιαστικής εποπτείας, το οποίο θα δημιουργεί κίνητρα βελτίωσης και μιας διαρκούς πορείας προς τα πάνω για όλα τα σχολεία, σε αντίθεση με την λογική της εξίσωσης όλων προς τα κάτω.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σήμερα, με το παρόν νομοσχέδιο, απελευθερώνουμε και απεγκλωβίζουμε τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες από τον αντιπαραγωγικό και αναποτελεσματικό κρατικό παρεμβατισμό, από την υπέρμετρη γραφειοκρατία, και παρέχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία στις ίδιες τις σχολικές μονάδες.

Το παρόν νομοσχέδιο θέτει στο επίκεντρο κατ’ αρχάς τις ανάγκες των ίδιων των μαθητών, το συμφέρον των οποίων οφείλει να αποτελεί, εξ ορισμού, πρωταρχικό μέλημα για την εκπαιδευτική διαδικασία, και άρα και για το Υπουργείο. Καθώς απλοποιούμε τις μέχρι σήμερα γραφειοκρατικές διαδικασίες, διατηρούμε και αναβαθμίζουμε την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας για θέματα λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων όπως: αδειοδότηση, τήρηση εκπαιδευτικής νομοθεσίας, έλεγχος προσόντων και διορισμός Διευθυντή/υποδιευθυντή, γνωστοποίηση πρόσθετων δράσεων, έγκριση κανονισμού λειτουργίας, έλεγχος τίτλων σπουδών.

Ο έλεγχος της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των τίτλων σπουδών παραμένει όπως και πριν, η ισοτιμία των ιδιωτικών σχολείων είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί κύρια μέριμνα των πολιτικών μας. Με την νέα ευελιξία που παρέχεται στην διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών επιδιώκεται η ισορροπία μεταξύ εποπτείας και ελευθερίας.

Δεν απεμπολείται η εποπτεία επί των εργασιακών σχέσεων αλλά επανακαθορίζεται και επιβεβαιώνεται. Η εποπτεία που οφείλει να ασκεί ένα σύγχρονο κράτος, ουσιαστικά αναβαθμίζεται καθότι είναι ενιαία προς όλους τους ιδιωτικούς εργαζομένους αλλά και συνάμα ουσιαστικότερη, μετά την απαλοιφή ιδεοληπτικών και αναχρονιστικών αγκυλώσεων.

Με αίσθημα ευθύνης και συνεπείς προς το Σύνταγμα και τις επιταγές του, μεριμνούμε με τον ίδιο τρόπο για την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας στο σύνολό της, δημόσιας και ιδιωτικής. Μακριά από φοβικά σύνδρομα ή άλλες αναχρονιστικές ιδεοληψίες.

 Συνεπείς προς τις δεσμεύσεις μας και την πολιτική μας ταυτότητα, ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε την ιδιωτική αυτονομία, η οποία όταν ασκείται εντός οριοθετημένου περιβάλλοντος, επιφέρει πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας μας, αναβαθμίζει και ενισχύει την Πολιτεία μας. Για τα παιδιά μας, τους μελλοντικούς πολίτες αυτής της χώρας, τη γενιά που θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα εφοδιασμένη να αντιμετωπίσει τις νεοφυείς κρίσεις και πρωτοφανείς προκλήσεις που ο 21ος αιώνας, ο αιώνας αυτός των μεγάλων αλλαγών και ραγδαίων παγκόσμιων μεταβολών επιφυλάσσει για τις ζωές όλων μας.

Στο παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνονται στοχευμένες διατάξεις οι οποίες αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης αυτής. Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στην θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων στα δημόσια σχολεία της χώρας μας.

Για πρώτη φορά και μετά από χρόνια, έχοντας μεριμνήσει για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, κατοχυρώνεται το αυτονόητο: το δημόσιο σχολείο μεριμνά και προετοιμάζει το ίδιο τους μαθητές του για τη συμμετοχή τους σε κάθε μάθημα στο οποίο τυχόν εξετάζονται προκειμένου να εισαχθούν σε σχολή της επιλογής τους.

Source: Υπουργείο Παιδείας