10-07-20 Συγχαρητήρια Υφυπουργού Παιδείας Β. Διγαλάκη στα Ελληνικά Πανεπιστήμια που προκρίθηκαν στην πρόκληση για τα νέα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια του Erasmus+

ΥΠΑΙΘ 2

10-07-20 Συγχαρητήρια Υφυπουργού Παιδείας Β. Διγαλάκη στα Ελληνικά Πανεπιστήμια που προκρίθηκαν στην πρόκληση για τα νέα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια του Erasmus+

Τους Πρυτάνεις των τεσσάρων ελληνικών πανεπιστημίων που επελέγησαν να υποστηριχθούν στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων του προγράμματος Erasmus+ συνεχάρη, αποστέλλοντας συγχαρητήριες επιστολές, ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, Βασίλης Διγαλάκης, την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Πρόκειται για το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα οποία προστίθενται στην ομάδα των ελληνικών ΑΕΙ που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της δεύτερης πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κατάθεση προτάσεων από συμμαχίες πανεπιστημίων.

Ο κ. Διγαλάκης συνεχάρη τα ελληνικά πανεπιστήμια για την πολύ σημαντική επιτυχία τους, η οποία αντανακλά τη δέσμευση και προσήλωση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού τους έργου. Ο Υφυπουργός επισήμανε ότι η διάκριση αυτή σηματοδοτεί την τοποθέτησή των ελληνικών ΑΕΙ μεταξύ των πρωτοπόρων ιδρυμάτων που θα συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και επανέλαβε τη δέσμευση του υπουργείου για υποστήριξη της πρωτοβουλίας αυτής.

Σημειώνεται ότι ήδη, από το φθινόπωρο του 2019, τρία ελληνικά πανεπιστήμια δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο συμμαχιών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, κατόπιν της πρόκρισής τους στην πρώτη πρόσκληση που είχε απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ERICUR, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στο CIVIS και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο CONEXUS.

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι διεθνείς συμμαχίες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ε.Ε., τα οποία υποστηρίζονται μέσα από τα Προγράμματα Erasmus+ και Horizon 2020 με σκοπό να ενισχύσουν την ποιότητα, τη συμπερίληψη, την ψηφιοποίηση και την ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πληροφορίες για την εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στον σύνδεσμο

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της δεύτερης πρόσκλησης στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1264

 

Source: Υπουργείο Παιδείας