06-07-20 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του ΥΠΑΙΘ

ipourgeio 400px

06-07-20 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του ΥΠΑΙΘ

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Source: Υπουργείο Παιδείας