02-07-20 Παράταση υποβολής δικαιολογητικών χορήγησης – τροποποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων

rsz classroom 2093743 960 720

02-07-20 Παράταση υποβολής δικαιολογητικών χορήγησης – τροποποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων

Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdf

Source: Υπουργείο Παιδείας