23-06-20 Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για ανάδειξη Πρύτανη, Αντιπρυτάνεων Α.Ε.Ι.,μονομελών οργάνων ακαδ. μονάδων Α.Ε.Ι., καθώς και Δ/ντών Κλινικών, Εργαστηρίων & Μουσείων

2017 02 20 aei 550x400

23-06-20 Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεωντων Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.

Εκδόθηκε χθες κοινή απόφαση του υπουργού Επικρατείας κ. Πιερρακάκη και του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκη για τον καθορισμό της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι..

Οι διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλα τα Α.Ε.Ι. θα διεξαχθούν μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με απόλυτη επιτυχία σε πολλές εκλογικές διαδικασίες στα πανεπιστήμια, όπως έδειξε η μαζική συμμετοχή των εκλογέων σε αυτές. Το σύστημα ΖΕΥΣ διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και το απόρρητο της ψήφου, όπως έχει αποφανθεί οριστικά η απόφαση 519/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Source: Υπουργείο Παιδείας