22-06-20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προέδρων και αναπληρωτών τους από Μέλη ΔΕΠ των Περιφερειακών Επιτροπών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

γενικη εκπαιδευση καθηγητες

22-06-20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προέδρων  και αναπληρωτών τους από Μέλη ΔΕΠ των Περιφερειακών Επιτροπών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προέδρων και των αναπληρωτών τους, από Μέλη ΔΕΠ των Περιφερειακών Επιτροπών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020).

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020.

 Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε μορφή word

Οι πίνακες με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις που θα συσταθούν Π.Ε.Π.Π.Σ. σε μορφή word 

Ο νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020) σε μορφή pdf 

Η αίτηση σε μορφή word

Source: Υπουργείο Παιδείας