Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερησίου & εσπερινού Γενικού Λυκείου. Τι αλλάζει.

  • Θέμα: Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_2338b.pdf (130 kB)

Αλλαγές στην Α Λυκείου:
-Καταργούνται τα μαθήματα επιλογής. ( 2 ώρες)
-Καταργούνται οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες (2 ώρες)
-Το μάθημα της Πληροφορικής από μάθημα επιλογής 2 ώρες γίνεται βασικό μάθημα 2 ώρες
-Οι 2 ώρες Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) γίνονται 3 ώρες Αγγλικά και 2 ώρες 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)
-Το μάθημα Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) από 3 ώρες γίνεται 2 ώρες

Αλλαγές στη Β Λυκείου
– Καταργείται το μάθημα Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία ( 2 ώρες)
-Καταργείται το μάθημα Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες ( 1 ώρα)
– Το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ από 1 ώρα γίνεται 2 ώρες
– Οι 2 ώρες Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) γίνονται 2 ώρες Αγγλικά και 1 ώρα 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)
-Η Φυσική Αγωγή από 1 ώρα γίνεται 2 ώρες.
-Στα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού:
@ η Φυσική γίνεται 2 ώρες από 3 ώρες και τα Μαθηματικά γίνονται 3 ώρες από 2 ώρες.
@Καταργείται το 2ωρο μάθημα   Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη
και Πολιτική Επιστήμη) και στη θέση του μπαίνουν 2 ώρες Λατινικά.

Αλλαγές στην Γ Λυκείου:

-Οι 9 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας έγιναν 14. Προστέθηκαν :
2 ώρες Αγγλικά, 1 ώρα Φυσική Αγωγή και 2 ώρες Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) ή Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
-Η Φυσική Αγωγή γίνεται 3 ώρες από 2 ώρες.
-Τα Μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού από 7ωρα γίνονται 6ωρα.