12-06-20 Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων

Brussels 4 bru

12-06-20 Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων

Ο σχετικός πίνακας σε μορφή pdf

Source: Υπουργείο Παιδείας