01-06-20 Πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ-04.1 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙV

Brussels 4 bru

01-06-20 Πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ-04.1 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙV

Ο πίνακας σε μορφή pdf 

Source: Υπουργείο Παιδείας