26-05-20 Οι ημερομηνίες εξετάσεων στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 

brushes new 550 400

26-05-20 Οι ημερομηνίες εξετάσεων στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 

Μουσικά σχολεία 

Καλλιτεχνικά σχολεία 

Source: Υπουργείο Παιδείας