15-05-20 Έρευνα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού από τους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

taksiadeia400px

15-05-20 Έρευνα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού από τους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η Ελλάδα έλαβε μέρος στην διαδικτυακή έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού από τους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) των κρατών-μελών και τις ανάγκες που προέκυψαν από την αναστολή υλοποίησης των προγραμμάτων μαθητείας. Ενημέρωση περί της διεξαγωγής της έρευνας έγινε από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης σε Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και τμήματα Μαθητείας του «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας». Στο διάστημα 18-24 Απριλίου 2020 στην έρευνα συμμετείχαν 27 χώρες, υποβλήθηκαν 252 απαντήσεις, εκ των οποίων 172 από φορείς παροχής Ε.Ε.Κ., 37 από φορείς άσκησης πολιτικής και 43 από εκπροσώπους άλλων οργανισμών. Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεγαλύτερη συμμετοχή είχε η Ισπανία (116 απαντήσεις) με δεύτερη την Ελλάδα (28 απαντήσεις).

Από την έρευνα διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη μαθησιακού υλικού που θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο διαδίκτυο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τους συμμετέχοντες στην Ε.Ε.Κ. σε όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες προτείνουν τη δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπληρώσει τόσο τα μαθήματα στην εκπαιδευτική δομή, όσο και τα προγράμματα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Τα ερωτήματα, οι συμμετέχοντες και η σύνοψη των απαντήσεων στην έρευνα, μεταξύ των οποίων προτάσεις για να διασφαλιστεί η συνέχεια της παροχής Ε.Ε.Κ. σε αυτήν την περίοδο έκτακτης ανάγκης COVID-19 καθώς και τρόποι υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Ε. στον σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/fight-against-covid-19_en

Επίσης στο σύνδεσμο list of sources_tools έχει αναρτηθεί συνοπτικό κείμενο με πηγές και on-line εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι πάροχοι Ε.Ε.Κ. για την αντιμετώπιση των συνεπειών του covid-19.

Source: Υπουργείο Παιδείας