08-05-2020 Εγκύκλιος-Διαβιβαση οδηγιών επιτροπης για διαχείριση υπόπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική μονάδα

2018 10 08 18 37 39

08-05-2020 Εγκύκλιος-Διαβιβαση οδηγιών επιτροπης για διαχείριση υπόπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική μονάδα

Η εγκύκλιος σε μορφή doc

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ σε μορφή doc

Source: Υπουργείο Παιδείας