28-04-20 Πρόσκληση εκπαιδευτικών της Bβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α) σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και β, σε Σχολεία της ββάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία της Ββάθμιας

ekpaid 8

28-04-20 Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης:

α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και,

β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-21

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Source: Υπουργείο Παιδείας