07-04-2020 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020

γενικη εκπαιδευση καθηγητες

07-04-2020 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020

Δείτε την Υπουργική απόφαση σε μορφή pdf 

Source: Υπουργείο Παιδείας