07-04-2020 Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

rsz mouse 311299 960 720

07-04-2020 Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Source: Υπουργείο Παιδείας