30-03-20 Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών

kathigitis taksi 400px

30-03-20 Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Source: Υπουργείο Παιδείας