29-03-20 Παράταση περιοριστικών μέτρων για χώρους λατρείας 

rsz ieres mitropoleis

30-03-20 Παράταση περιοριστικών μέτρων για χώρους λατρείας 

Με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, παρατείνεται η με αριθμό 2867/Υ1/16-03-2020 (ΦΕΚ Β’872) ΚΥΑ αναφορικά με τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας, μέχρι και την 11/4/2020. Η μόνη τροποποίηση αφορά στην προσθήκη της δυνατότητας και διαδικτυακής μετάδοσης λειτουργίας από τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο το οποίο αναμεταδίδει λειτουργία.

Η ΚΥΑ σε μορφή pdf 

Source: Υπουργείο Παιδείας