13-01-20 Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα HEInnovate της Ε.Ε.

ipourgeio 181 702x400 1

13-01-20 Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα HEInnovate της Ε.Ε.

Η Ελλάδα είναι μια από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που επελέγησαν να συμμετάσχουν το 2020 στο πρόγραμμα HEInnovate, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθηγητή Βασίλη Διγαλάκη, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου. Η ένταξη μιας χώρας γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος που τίθεται υπό κρίση πριν λάβει την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός κ.Β.Διγαλάκης: «Τα ελληνικά ΑΕΙ παράγουν σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία όμως δεν αξιοποιούνται επαρκώς στην πραγματική οικονομία. Πρώτο βήμα για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, η συμμετοχή της χώρας μας στο HEInnovate 2020»

Το HEInnovate είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, με στόχο τη σύνταξη μιας τελικής έκθεσης για τη χώρα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ. Η έκθεση θα περιγράφει το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας στα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα περιλαμβάνει προτάσεις πολιτικής για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στους τομείς αυτούς. Θα αναδειχθούν, επίσης, οι βέλτιστες πρακτικές που θα επιτρέψουν στα Ιδρύματα να συνδέσουν την ακαδημαϊκή έρευνα με την οικονομία, υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο τον κοινωνικό τους ρόλο.

Στη διαδικασία θα προσκληθούν να συμμετάσχουν όλα τα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα πλαισιωθούν από κοινωνικούς εταίρους και εμπειρογνώμονες. Μέσω του HEInnovate, τα ελληνικά Πανεπιστήμια θα αναδείξουν τις πρωτοβουλίες τους, θα λάβουν τεχνική υποστήριξη στη βελτίωση των δράσεών τους και θα εισέλθουν στη μεγάλη κοινότητα του HEInnovate, αναπτύσσοντας συνεργασία με Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών που έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Ο κ. Διγαλάκης επεσήμανε τη μεγάλη σημασία της συμμετοχής σ΄ αυτό το έργο που λειτουργεί ως εργαλείο για την κατανόηση και επισήμανση των ζητημάτων που απασχολούν τα ελληνικά Ιδρύματα, αλλά και ως ευκαιρία για ένταξή τους στην παγκόσμια κοινότητα των πανεπιστημίων που καινοτομούν και διακρίνονται. Ο Υφυπουργός σημείωσε, επίσης, ότι είναι καιρός να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί η πολυετής ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών Πανεπιστημίων με μεταφορά της γνώσης στην πραγματική οικονομία. Η συμμετοχή στο HEInnovate είναι ένα εξαιρετικά επωφελές στρατηγικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Source: Υπουργείο Παιδείας