ΙΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο»

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα μέλη της Εταιρείας και τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει, σε συνεργασία με τα τρία Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης), την διοργάνωση του ΙΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο», κατά το διάστημα 29-30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019 στον Βόλο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΙΣΤ΄ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ