Το σχολείο σκοτώνει τον προγραμματισμό [Παρουσίαση]

“Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται ο προγραμματισμός στο σχολείο έχει ως αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, οι μαθητές να μην ενδιαφέρονται για τον προγραμματισμό. Εγώ, από την άλλη, πιστεύω ότι ο προγραμματισμός είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα ενασχόληση, πολύ διασκεδαστική και πολύ δημιουργική.” Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο σχετικό άρθρο του καθηγητή πληροφορικής Ιωάννη Σαρημπαλίδη