13-09-19 Πίνακας κατάταξης υποψηφίων υποτρόφων κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ για σπουδές Β΄ και Γ΄ κύκλου στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2017-2018»

13-09-19 Πίνακας κατάταξης υποψηφίων υποτρόφων κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ για σπουδές Β΄ και Γ΄ κύκλου στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2017-2018»

Ο πίνακας κατάταξης σε μορφή pdf 

Source: Υπουργείο Παιδείας