27-08-19 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

ekkll

27-08-19 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες ΕκκλησιαστικέςΑποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες ΕκκλησιαστικέςΑκαδημίες για το σχολικό έτος 2019-20.

Η απόφαση σε μορφή pdf

 

Source: Υπουργείο Παιδείας