26-08-19 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠΠΕΘ για το Σχολικό Έτος 2019-2020

rsz 1111

26-08-19 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠΠΕΘ για το Σχολικό Έτος 2019-2020

Παρατίθενται οι παρακάτω αποφάσεις αποσπάσεων σε μορφή pdf:

 

Ανανεώσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠAIΘ.AIΘ.

– Νέες Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠAIΘ.

– Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη ΓΓ ΥΠΑΙΘ.

– Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδων Μηχανικών στη ΓΓ ΥΠΑΙΘ.

– Διαπιστωτική Πράξη Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στη ΓΓ ΥΠΑΙΘ (για εκπ/κούς αποσπασμένους στη ΓΓΕΤ βάσει Ν.4623/2019).

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας