Δίκτυο ΜΕΝΩΝ – Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Δίκτυο ΜΕΝΩΝ (www.menon.org.gr), αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας, www.protovoulia.org), πραγματοποιεί κατά το τρέχον σχολικό έτος (2012-13) το «Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία», στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί, που εμπλέκονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες.
Το «Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία» προσφέρει μέσω του διαδικτύου (internet) προτάσεις καινοτόμων δραστηριοτήτων, μεθοδολογίες, εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας, καθώς και επιμορφωτική στήριξη στις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εισάγουν καινοτομίες στο εκπαιδευτικό τους έργο, είτε να εμπλουτίσουν τις ιδέες τους κατά την υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν αναλάβει στις σχολικές μονάδες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.innovation.edu.gr, όπου έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο εν λόγω πρόγραμμα. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του MENON Network στην Ελλάδα μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στους εκπ/κούς και η συμμετοχή σε αυτό είναι εθελοντική.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ