Τα ΦΕΚ ορισμού της νέας κυβέρνησης

ΦΕΚ1
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 83 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

ΦΕΚ2
1.Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.
2 Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών

The post Τα ΦΕΚ ορισμού της νέας κυβέρνησης appeared first on ΔΔΕ Φθιώτιδας.


Πηγή: ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ