Διευκρίνιση για τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και
Σπουδών Υγείας
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2462)

Για τον σχηματισμό τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο αριθμός μαθητών μιας σχολικής μονάδας που ενδιαφέρονται για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας ικανοποιεί αθροιστικά τις προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής Y.A., δύναται να δημιουργηθεί τμήμα Ομάδας  Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού Επιστημών Υγείας. Στην περίπτωση  αυτή γίνεται συνδιδασκαλία στα κοινά μαθήματα των δύο ομάδων Προσανατολισμού (Φυσική και Χημεία), ενώ τα  άλλα δύο (Μαθηματικά και Βιολογία) διδάσκονται χωριστά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

The post Διευκρίνιση για τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας appeared first on ΔΔΕ Φθιώτιδας.


Πηγή: ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ