Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων αι Στελεχών Εκπαίδευσης για την εθελοντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Στελεχών Εκπαίδευσης για την εθελοντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021

η εγκύκλιος

The post Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων αι Στελεχών Εκπαίδευσης για την εθελοντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021 appeared first on ΔΔΕ Φθιώτιδας.


Πηγή: ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ