Δελτίο Τύπου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας για τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ σχολικού έτους 2019-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Λαμίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για το έτος 2019,  μετά την έγκριση της αίτησής του σε σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Πώς να διεθνοποιήσουμε το Σχολείο μας».

Η συμμετοχή στη Δράση θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να  συγκρίνουν καλές πρακτικές και να βοηθήσουν στην καινοτομία και  ανάπτυξη του Σχολείου, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση και εξωστρέφειά του και προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες και δράσεις με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από χώρες της Ευρώπης.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς θα προσφέρει τη  δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για προγράμματα  που θα σχετίζονται με τη διεθνοποίηση του Σχολείου, θα εξασφαλίσει τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σχολείου σύγχρονου και ελκυστικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΚΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ_18-06-2019

The post Δελτίο Τύπου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας για τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ σχολικού έτους 2019-2020 appeared first on ΔΔΕ Φθιώτιδας.


Πηγή: ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ