Σημειώσεις του κ. Τζωρτζόπουλου για το μάθημα Φιλοσοφικός Λόγος (Αριστοτέλους Πολιτικά, 20η ενότητα)

πατήστε εδώ

Δημ. Τζωρτζόπουλος
Δρ. φιλοσοφίας
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02