Διακοπή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ΠΣΔ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

«Διακοπή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ΠΣΔ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις  σχολικού έτους 2019-2020»

Προκειμένου να ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών
Εξετάσεων, σας γνωρίζουμε ότι θα ανασταλεί -μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου- η πρόσβαση
στο Διαδίκτυο των ΓΕΛ (Ημερήσιων και Εσπερινών), των ΕΠΑΛ (Ημερήσιων και Εσπερινών) και των
Γυμνασίων, καθώς επίσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τις ημέρες των εξετάσεων και
ώρες:
 8:00 π.μ. με 10:00 π.μ. για τις εξετάσεις με ώρα έναρξης 8:30 π.μ.
 15:00 μ.μ. με 17:00 μ.μ. για τις εξετάσεις με ώρα έναρξης 15:30 μ.μ.
 9:30 π.μ. με 11:30 π.μ. για τις εξετάσεις με ώρα έναρξης 10:00 π.μ.
Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων καθορίστηκε με τις υπ. αριθ. Φ253.2/46377/Α5/26-3-
2019 και Φ.153/47682/Α5/28-3-2019 αποφάσεις του Υπουργού Π.Ε.Θ. κ. Κ. Γαβρόγλου.
Εξαιρούνται της αναστολής πρόσβασης μέσω ΠΣΔ οι παρακάτω ηλεκτρονικές εφαρμογές:
 https://grades.it.minedu.gov.gr
 https://exams.it.minedu.gov.gr
 https://school.it.minedu.gov.gr
 https://pegasus.it.minedu.gov.gr
 https://directors.it.minedu.gov.gr
 https://transfer4.it.minedu.gov.gr
 https://sso.sch.gr
 https://helpdesk.sch.gr
 https://opsyd.sch.gr
https://opsyd-auth.sch.gr
 https://misthodosia.cti.gr
 https://anaplirotes.sch.gr
 https://edcportal.minedu.gov.gr
 https://teachers.minedu.gov.gr
 http://teacherstest.minedu.gov.gr
 http://e-aitisi.sch.gr
 http://e-eggrafes.minedu.gov.gr
 https://e-eggrafes-app.minedu.gov.gr/
 https://myschool.sch.gr
 https://app.myschool.sch.gr
 https://app.myvet.sch.gr
 https://myvet.sch.gr
 https://pd.sch.gr/pd
 https://payroll.espa.minedu.gov.gr
 mail.sch.gr (Θα επιτρέπεται μόνο η εισερχόμενη αλληλογραφία από προγράμματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι από το webmail.sch.gr )

The post Διακοπή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ΠΣΔ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις appeared first on ΔΔΕ Φθιώτιδας.


Πηγή: ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ